KRS Vertrouwenspersoon

KRS is eenvoudig in gebruik enĀ doeltreffend in rapportage:

  • Opnemen gegevens van melders (of hun vertegenwoordiger) en aangeklaagden
  • Verslagen schrijven van contactmomenten met melders, aangeklaagden en eventuele betrokkenen
  • Documenten opnemen
  • Automatisch geanonimiseerde statistieken voor het jaarverslag

(In de onderstaande schermafbeeldingen ziet u fictieve gegevens staan.)